Media-alan osatutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI / PEOPLE GROUP ACADEMY PGA OY

Tutkinnon suorittaja Isabella Anderson

Syksy 2019

TIIVISTELMÄ

Näyttötyöni päätyönä ja -aiheena on toteuttaa perehdytysvideo HeadPower Oy:lle. Kotimainen HeadPower Oy tuottaa ohjeistoja ja sovelluksia infraverkonrakentajille ja -rakennuttajille. Lisäksi HeadPower Oy tuottaa alan perehdytys- ja koulutusmateriaalia josta myös tässä videossa on kyse.

Tavoitteena on tuottaa itseopiskeluun tarkoitettu, vähintään HD-laatuinen perehdytysvideo.

Kirjallisessa osiossa käyn läpi tuotannon eri vaiheita. Videon käsikirjoitus on tehty yhteistyössä toimeksiantajan asiantuntijan kanssa. Tuotantopuolen olen toteuttanut alusta loppuun itsenäisesti. Lopputuloksena on n. 6 minuutin mittainen perehdytysvideo, joka vastasi toimeksiantajan toiveita.

Johdanto

Näyttötyöni on perehdytysvideo suomalaiselle HeadPower Oy:lle, joka tuottaa sovelluksia ja ohjeistoja pilvipalveluina infraverkkoyhtiöille. HeadPower on perustettu 2001, ja on tänä päivänä alansa edelläkävijä edistyksellisillä, digitaalisilla tuotekokonaisuuksillaan. Yrityksen kohderyhmää on pääasiassa infraverkkoyhtiöt, eli sähkö-, vesihuolto-, kaukolämpö- ja tietoliikkenneverkkojen rakentajat ja -rakennuttajat. Lisäksi yritys tuottaa perehdytys-/koulutusvideoita, kuten näyttötyöni, ja verkkokursseja. HeadPower myös kouluttaa sähköasentajia mm. yli 20kV jännitetöihin.

Perehdytysvideon tarkoituksena on selkeästi ja turvallisesti opastaa sähköasentajaa jonovarokekytminen asentamisessa jännitteiseen jakokaappiin. Tavoitteena on tuottaa muutaman minuutin mittainen video, hyödyntäen liikkuvaa kuvaa, sekä jälkituotantona animoituja infotekstejä ja grafiikkaa. Tuotannon sisältösuunnittelu on tehty yhteistyössä toimeksiantajan asiantuntijan kanssa, ja varsinaisen tuottannon olen toteuttanut itse. Kirjallisessa osiossa kerron videon tuotantoprosessista.

Videoviestintä ja sen hyödyt

Kuulemisen ja näkemisen yhdistelmä on todistetusti tehokkain keino jättää ihmiselle muistijälki. Siksi näitä keinoja onkin järkevää hyödyntää videon muodossa, kun halutaan sen jäävän ihmisten mieleen. Lisäksi videon katsominen on helppoa: niitä voi katsoa mobiililaitteilla, tietokoneella, tv:ssä jne. Siksi niitä katsotaankin koko ajan lisääntyvässä määrin. Aikaisemmin videon latautumien kesti kauan, mutta nykyiset nettiyhteydet mahdollistavat videon katsomisen saman tien. Se on nopea, tehokas ja mieleenpainuva keino vaikuttaa kohderyhmään.

Liikkuva kuva on kasvattanut merkitystään huomattavasti viimeisten 10 vuoden aikana. Se on myös kustannustehokas tapa yrityksille välittää tietoa niin sisäisessä kuin ulkoisessa viestinnässä. Videoviestintä tehostaa organisaatioiden toimintaa, ja helppo käyttöönotettavuus lisää eri käyttömahdolllisuuksia.

Digitaalisen videon jatkuvassa kasvussa ja teknisen kehityksen myötä voi nykyään kuka tahansa tuottaa videokuvaa. Sosiaalinen media ja ilmaiset videon jakamiskanavat mahdollistavat myös minkä tahansa laatuisen videokuvan jakamisen. Siksi on tärkeää panostaa laatuun. Laadukkaalla videolla myydään mielikuva laadukkaasta tuotteesta tai palvelusta. 

Tekstin ja infografiikan hyödyntäminen videossa

Teksti ja informaatio-osuuksilla voi vaikuttaa hyvinkin paljon koko videon luonteeseen ja halutun viestin perille menemiseen. Tekstin ja infografiikan on tarkoitus tukea ja selkeyttää videon kokonaisuutta. Tekstien käyttämisessä tulee kuitenkin ottaa huomioon monia tekijöitä. Esimerkiksi liian pitkät lauseet, tai videossa liian vähän aikaa pysyvät tekstit eivät palvele asiaansa.

TUOTANTOSUUNNITELMA

Idea ja käsikirjoitus

Käsikirjoitus on keskeinen osa videon suunnitteluprojektia. Huolellisesti suunniteltu käsikirjoitus- ja rakennesuunnitelma edesauttavat tuotannon aikataulussa pysymistä ja laadukasta lopputulosta. Kaikki lähtee ideasta. Ideointivaiheessa on myös tärkeää miettiä videon pituutta ja sen käyttötarkoitusta. Koska tässä tapauksessa kyseessä oli ammattilaisille suunnattu koulutusvideo, tuotti toimeksiantajan asiantuntija synopsiksen, eli pohjan käsikirjoitukselle. Tässä (synopsis) on tiivistettynä videossa esiintyvät elementit; kuvattavat kohteet, tekstiosuudet ja puheosuudet. Storyboardit skipattiin tässä vaiheessa, koska kyseessä oli ammattilasen tekemä työsuorite, ja synopsis palveli tässä jo riittävän hyvin. Siinä kävi ilmi videon pääkohdat, kuvattavat työsuoritteet, tekstit, spiikkaukset ym.

Budjetti ja aikataulutus

Videotuotannon budjetointi voi etukäteen olla hankalaa. Budjetointi kannattaakin tehdä vasta kun idea/käsikirjoitus on valmis, ja tiedetään tarkemmin mitä tahoja videon tuottamiseen tarvitaan. Budjetin laatimista helpotti tässä tapauksessa se, että kaikki muu työ paitsi spiikkaus, tehdään “in-house”. Videon käsikirjoittaja, videolla näyttelevä asentaja, ohaaja, kuvaaja ja editoija ovat kaikki “talon väkeä”. Tässä siis laskettiin kunkin projektiin käyttämiä tuntimääriä.

Spiikkaus videoon ostettiin talon ulkopuolelta.

Kuvaukset järjestettiin yhteistyökumppanin, Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) kentällä. Kuvaukseen varattiin aikaa 2 päivää, säävarauksella.

Alla tarkempi tuotantosuunnitelma (avautuu uuteen ikkunaan).

TUOTANTOSUUNNITELMA

Graafinen ohjeistus

HeadPowerin logo on suunniteltu jo aiemmin, mutta aloittaessani yrityksessä, suunnittelin täysin uuden graafisen ilmeen, logoa lukuunottamatta. Tämä on säilynyt ennallaan. HeadPower -tunnuksen liikemerkkiosan geometrinen muoto viestii teknistä osaamista, asiantuntijuutta ja edelläkävijyyttä. Pyöristetyt yksityiskohdat pehmentävät tunnuksen geometrisyyttä ja tuovat samalla esille yrityksen pehmeämpia arvoja ja asiakaspalveluhenkeä. Luodessani uutta graafista ilmettä yritykselle käytin mm. logossa esiintyviä värejä pohjana. Vesihuollon ja tietoliikenteen nk. verkostoikonit saivat värityksensä tunnuksessa olevista neliöistä. Myös kaukolämmön oranssia ja sähköverkon lilaa oli käytetty aiemmassa viestinnässä, mutta nyt nämä värimääriteltiin tarkemmin.

HeadPowerin logo

Verkostoikonit

Uudistuksen yhteydessä yrityksen fonttikin vaihdettiin. Tähän valikoitui selkeä, sans-serif fontti Avenir (Next). Avenir tarkoittaa ranskaksi “tulevaisuutta”, joka istuukin erinomaisesti yrityksen imagoon ja ajatusmaailmaan. Kirjasintyypissä on runsaasti eri leikkauksia, eri käyttötarkoituksiin. Myös nyt tehdyssä videossa käytän Avenir -kirjasinta tekstiosuuksissa.

 

TUOTANTOPROSESSI

Kuvaaminen

Kuvasin, tuotin ja koostin videon alusta loppuun itsenäisesti. Sekä videomateriaalin että stillkuvat kuvasin Sony a6500 järjestelmäkameralla, jossa 18-105mm objekti. Muuhun kalustoon sisältyi Feiyutechin a2000 gimbal sekä Manfrotto monopod -jalusta. Gimbal osoittautui tähän kuvaamisprojektiin sopivimmaksi, joten oikeastaan koko videomateriaali on kuvattu gimbalia käyttäen. Mikrofonia ei kuvatessa käytetty, ja mykistin myös kameran sisäisen mikrofonin, koska ääniraita tuotaisiin videolle jälkituotantovaiheessa.

Ensimmäisenä kuvauspäivänä kohdallemme sattui sateinen päivä, ja tuolloin ei moniakaan ottoja saatu ns. purkkiin. Toisena päivänä oli parempi tuuri kelin suhteen, ja saimme ennätysajassa kaiken tarvittavan kuvattua, vaikka ottoja oli useampia per klippi.

Jälkituotanto

Aluksi kävin läpi kuvaamani materiaalin Adoben Premiere Pro videokuvan käsittelyohjelmassa. Valitsin visuaaliselta ilmeeltään sekä kuvanlaadultaan onnistuneimmat otokset, jotka tulisivat osaksi videota. Värimäärittelin tässä vaiheessa kaikki liikkuvan kuvan kohtaukset mahdollisimman realistisiksi ja yhtenäisiksi.

Seuraavaksi aloin työstämään videolla käytettyjä animaatioita Adobe Animatessa. Tavoitteena oli saada esitettyä muuten tylsiä ja tekstipitoisia kohtauksia hieman elävämmin. Tässä astui kuvaan mukaan myös “Hemmo”, yrityksen ulkoisessa viestinnässä käytetty hahmo. Tämä hahmo on myös käsialaani, ja esiintyy eri yhteyksissä yritykseen tunnistettavana hahmona.

Kun tässä projektissa oli kyseessä hyvin asiapitoinen video, ei materiaalia juurikaan tarvinnut kierrättää After Effects’ssä.

PORTFOLIO

Isabella Anderson

Markkinointikoordinaattori
Visuaalinen suunnittelija

Jo pienenä tyttönä rakastin mm. piirtämistä, askartelua ja ompelemista. Ompelin mm. nukeilleni vaatteita, ja minusta pitikin tulla vaatesuunnittelija “isona”. Peruskoulun jälkeen siirryin suoraan ammattikouluun tätä opiskelemaan. Opinnot jäivät ensimmäisen vuoden jälkeen tauolle, kun eivät tuoneet tarpeeksi haasteita, ja siirryin hetkeksi työelämään.

Ollessani vaateliikkeessä töissä kiinnostuin visuaalisesta markkinoinnista. Sain solmittua oppisopimuksen silloisen työnantajani kanssa, ja totesin että nyt – tämä on se “mun juttu”. Näin minusta alunperin tuli Visualisti. Kiinnostuin enemmänkin myymälämarkkinoinnista, ja 2007 siirryin alan yritykseen töihin. Täällä sain ensikosketukseni Adoben suunnitteluohjelmiin. Opiskelin itsenäisesti Photoshopin ja InDesignin käyttöä – olihan yksi tehtävistäni tuottaa myös työnantajalleni markkinointimateriaaleja eri muodoissa. Myöhemmin olen syventänyt taitojani käymällä aiheisiin liittyviä kursseja. Työskentelyni mainostoimistossa oli myös arvokasta aikaa, sieltä ammensin paljon taitoa ja niksejä “vanhemmilta” graafikoilta ja suunnittelijoilta.

Freelancerina toimiessani toteutin asiakkailleni mainos- ja markkinointimaterialeja niin printtiin kuin digitaalisiin medioihin, tuote- ja pakkaussuunnittelua sekä verkkosivuja.

Nykyisellä työnantajallani olen työskennellyt syksystä 2016 lähtien. Tänä aikana työnkuvani on muuttunut paljonkin alkuperäisestä markkinointiassistentin roolista. Aloittaessani, pistin heti alkuun yrityksen nettisivut uusiksi. Tämän jälkeen suunnittelin uuden graafisen ilmeen, loin tähän ohjeiston, ja siinä yhteydessä meni yrityksen kaikki markkinointimateriaalikin uusiksi. Myös yrityksen SoMe-kanavia aktivoitiin erilaisilla kampanjoilla, käyttäen mm. liikkuvaa kuvaa hyödyksi. Tässä yhteydessä huomasin puutteen videoeditointitaidoissani, ja aika pian kävin parin päivän pikakurssin Premiere Pro’sta. Videotuotanto alkoi kiinnostamaan enemmänkin, siksi hakeuduin epäröimättä tähän koulutukseen, kun tilaisuus tarjoutui. Alla joitain tekemiäni töitä, sekä ennen että koulutuksen aikana.

 

NÄYTTÖTYÖ

JONOVAROKEKYTKIMEN ASENTAMINEN JAKOKAAPPIIN

MUITA VIDEOPROJEKTEJA

TEEMAVIDEO

TEEMAVIDEO

OPASTUSVIDEO

OPASTUSVIDEO

MESSUVIDEO

HUPIVIDEO