Verkonrakennusblogi

Tervetuloa HeadPower Oy:n blogiin! Täällä käsitellään ja keskustellaan infraverkosto- ja pilvipalvelualan ajankohtaisista aiheista ja uusimmista tuulista. Tai jostain ihan muusta. Kirjoittajina ovat HeadPowerin eri alojen asiantuntijat.

Maailman parasta vettä myös jatkossa

by | Feb 20, 2020 | Verkonrakennusblogi | 0 comments

Yksi suurimmista haasteistamme on vesihuoltopalvelujen turvaaminen tulevaisuudessa. Vesijohtoverkostomme on vanhenemassa käsiin, eikä läheskään kaikilla vesihuoltolaitoksilla ole pitkäntähtäimen suunnitelmaa vesijohtoverkostojen kunnostukseen, joiden saneeraustarve kasvaa kiihtyvällä tahdilla.

Suurin osa vesijohtoverkostoamme on rakennettu 1960 – 1980 luvuilla, mutta löytyy meiltä kaupunkeja, joiden verkoista osa on jopa yli sata vuotta vanhaa. Vesihuoltolaitosten yleisiä vesijohtoverkostoja on kaikkiaan noin 100 000 kilometriä, joista kuusi prosenttia on erittäin huonokuntoisia. Yleisiä viemäriverkostoja on noin 50 000 kilometriä, mistä noin 12 prosenttia on erittäin huonossa kunnossa. Tällä hetkellä verkostoja kunnostetaan noin 700-900 km:a vuodessa ja rahaa näihin korjausinvestointeihin käytetään 0,5-1,0% verkostojen po-arvosta eli noin 120 MEUR. Saneeraustarpeeseen nähden oikea investointitaso olisi kuitenkin 2-3% verkostojen po-arvosta eli noin 320 MEUR.

Vaikka vesihuoltolakia muutettiin vuonna 2014 siten että kunnilta poistettiin velvoite laatia erillinen vesihuollon kehittämissuunnitelma, on kunnilla kuitenkin lain mukaan velvollisuus kehittää alueensa vesihuoltoa yhdyskuntakehityksen tarvetta vastaavasti. Kunnille on annettu melko vapaa kädet, siihen miten ne tämän lain velvollisuuden täyttävät, mutta niiden tulisi kiinnittää erityishuomioita vesihuoltoverkoston kuntoon ja sen saneeraustarpeisiin.

Kuva Seppo Pessinen/Forssan Lehti. Lue artikkeli tästä.

Kuntaliitto on esimerkiksi toteuttanut Vesihuollon ja Kehittäminen projektin, jonka tavoitteena on kannustaa kuntia sekä vesihuollon systemaattisessa kehittämisessä että kehittämissuunnitelman laatimisessa. Projektin tuloksena syntyi kunnille opas mihin on koottu hyviä kentän käytäntöjä. Tämän oppaan lisäksi vesihuoltoon liittyvää tietoa on olemassa paljon, mutta sitä hyödynnetään valitettavan heikosti. Digitalisaation mahdollisuudet ovat myös vielä kokonaan hyödyntämättä, vain muutamat kunnat käyttävät digitaalisia tuotteita tai palveluita oman vesihuoltonsa toiminnan suunnitteluun ja tehostamiseen.

HeadPower Oy:n Infra Work Manager (IWM) on selainpohjainen infraverkkojen rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvien projektien ja tehtävien hallintaan tarkoitettu suomalainen pilvipalvelupohjainen sovellus. Infra Work Managerin Yleissuunnittelu osio tarjoaa työkalun verkon pitkän tähtäimen suunnitteluun. Yleissuunnittelun avulla yleissuunnitelmaan kuuluvat tehtävät tai työmaat voidaan suunnitella, pisteyttää ja budjetoida hyvissä ajoin ennen niiden varsinaista toteuttamista. Tämän lisäksi IWM kattaa koko tilaus-toimitus-prosessin kohteen suunnittelusta ja budjetoinnista aina dokumentointiin ja takuuajan valvontaan. Infra Work Managerin avulla seurataan helposti projektien taloudellista puolta ja sieltä saadaan myös vaivattomasti kaikki Verohallinnon ja AVI-raporttiaineistot. IWM ei vaadi käyttäjiltään mitään uusia laiteinvestointeja, sovelluksen käyttöön tarvitaan vain älykäs päätelaite ja internetyhteys. HeadPower huolehtii sovelluksen ylläpidosta ja tarvittaessa integroi sen asiakkaan muihin järjestelmiin.

Suomen vesiosaaminen on maailman huippuluokkaa ja meidän hanoistamme tulee maailman parasta vettä. Pidetään yhdessä huolta, että näin on myös jatkossa.

Kimmo Knaapila

Kimmo Knaapila

Key Account Manager

 

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Vuosikymmen HePon kyydissä 

Vuosikymmen HePon kyydissä 

Tervetuloa HeadPower Oy:n blogiin! Täällä käsitellään ja keskustellaan infraverkosto- ja pilvipalvelualan ajankohtaisista aiheista ja uusimmista tuulista. Tai jostain ihan muusta. Kirjoittajina ovat HeadPowerin eri alojen asiantuntijat.Käyttäjän näkökulma,...

read more