Teema

Ajankohtaisia asioita ja mielenkiintoisia aiheita. Ohjeita, videoita, vinkkejä ja linkkejä sekä muuta hyödyllistä tietoa infraverkkoaloilla työskenteleville. Pysy kanavalla!

Teema:

Lehmien syömät metallit

Tausta

Metallien korjaaminen työkohteesta on erityisen tärkeää, sillä maahan jääneet metallit aiheuttavat ongelmia maataloudessa. Erityisesti lehmien ravinnon joukkoon joutuneet, joko rehun joukossa silppuuntuneet tai pellolta suoraan syödyt metallit ovat kohtalokkaita lehmille ja aiheuttavat taloudellista vahinkoa myös kasvattajille.

 

Kierrätys kunniaan

Kierrätykseen kelpaavaa metalliromua sähköyhtiöissä syntyy pääasiassa sähköverkostoa purettaessa. Purettavasta materiaalista pyritään käyttämään uudelleen mahdollisimman paljon (kts. Ympäristöohjeiston osa 9 Sähkölaitostarvikkeiden kierrätys).

Myös metalliromun ostajan kanssa on tehtävä jätehuoltosopimukset ja varmistuttava yrityksen asianmukaisesta toiminnasta, kuten jäteluvasta.

Muita toiminnassa satunnaisesti syntyviä metallijätteitä voivat olla kaikki muut metallit, kuten peltitölkit (eivät kuitenkaan maali-, liuotin- tai muut kemikaalitölkit), metallirasiat, pestyt metalliset elintarvikepakkaukset jne. Ne voidaan laittaa myös rautaromulavalle tai toimittaa mahdolliseen kunnalliseen metallinkeräyspisteeseen.

Jätelain mukainen metallialan tuottajayhteisö on nimeltään Mepak Oy. Mepak Oy järjestää yhdessä jäsenorganisaatioidensa kanssa erilaisessa toiminnassa syntyvien metallipakkausten ja metallisten pienjätteiden keräystä ja hyötykäyttöä. Tällaisia jätejakeita ovat esimerkiksi: maali-, säilyke-, aerosoli- ja juomapurkit, alumiinivuoat ja lasipakkausten sulkimet, terästynnyrit ja sidontavanteet. Pantilliset juomatölkit eivät kuulu Mepak:n toimialaan.

Kierrätettävät tarvikkeet

Kierrätettäville käyttökelpoisille tarvikkeille on olemassa kysyntää. Tätä tarvetta varten on HeadPower luonut markkinakanavan, jota kannattaa käyttää hyväkseen. Kierrättää kannattaa kaikkea ehjää sähkölaitostarviketta.

Kierrätettäviä tuotteita ovat (esim.): 
· Johtimet (Amka, Feral) 
· Orret (alumiini ja teräs) 
· Mittarit 
· Erottimet 
· Muuntajat 
· Eristimet 
· Valaisimet 
· Työkalut ja ajoneuvot 
· Kaikki varastoon jääneet käytetyt ja käyttämättömät tarvikkeet

Romuluokkaan kuuluvat:
· Riippukierrekaapelit (AMKA, AMKK , SAMKA, SAXKA) 
· Alumiinijohtimet (Al 132, AlMgSi-johtimet)
· Feral-johtimet (Svan, Sparrow, Raven, Pigeon) 
· PAS-johtimet (SAX, Metsä-SAX) 
· Al- ja Cu-kaapelit 
· Telekaapelit

            – Johtimissa saa olla jatkoja, liittimiä, muovikoteloita yms. 
            – Alumiiniorret voi laittaa johtimien ja kaapelien yhteyteen. 
            – Orsissa saa olla eristimet ja rautapultit kiinni. 
            – Irralliset eristimet toimitetaan sekajätteenä kaatopaikalle.

Romuluokkaan eivät kuulu:
· Bantam-johtimet (rautaromuun) 
· Päällystämättömät kuparijohtimet (kupariromuun) 
· Rasva- ja lyijykaapelit (rasva- ja lyijykaapeliromuun) 
· Harusvaijerit (kerätään erikseen rautaromun yhteyteen)

Lisätietoa:

HeadPower-portaali, Sähkönjakelun Ympäristöohjeisto
· Y-40-3 Metallit (jätteet)
· Y9 Sähkölaitostarvikkeiden kierrätys
            · Y9-10-1 Kierrätettävät tarvikkeet
            · Y9-20-1 Johtimet ja kaapelit

Muita teemoja:

Öljyvahinko

Öljyvahinko

Teema: Äkillinen öljyvahinko Miten toimitaan, kun on tapahtunut öljyvahinko? Ympäristöohjeistoon kuuluu nyt osana konkreettinen ja käytännönläheinen ohje siitä, miten toimitaan erilaisissa tilanteissa, joissa öljyä on päässyt väärään paikkaan. Selkeässä ohjeessa...

Pylvästyö

Pylvästyö

Teema: Pylvästyö Sähkömarkkinalain vaatimusten mukaisesti ja Energiaviraston valvontamenetelmien kannustamana sähköverkkoyhtiöt korvaavat sähköverkkojen ilmalinjoja maakaapeleilla. Tavoitteena on, että myrsky ja lumikuorma eivät aiheuttaisi sähkökatkoja. Ilmajohtoja...

Uusi Karttapalvelu

Uusi Karttapalvelu

Teema: Uusi Karttapalvelu HeadPower Karttapalvelu on tarkoitettu kaikille verkonrakentamisen, -hallinnan ja -ylläpidon parissa työskenteleville ammattilaisille aina rakennuttajista asentajiin. Karttapalvelu mahdollistaa paikkatietopohjaisen töiden, pöytäkirjojen ja...

GDPR

GDPR

Teema: GDPR - Tietosuoja-asetus EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) korvaa EU:n henkilötietodirektiivin ja Suomessa myös henkilötietolain. Uuden lainsäädännön soveltaminen alkaa koko EU:n alueella 25.5.2018. Tämä tarkoittaa yhtäläisen sääntelyn voimaantuloa...

CE-ajokortti

CE-ajokortti

Teema: CE-ajokortin suorittaminen CE-ajokortti tarvitaan kokonaismassaltaan yli 3500 kg kuorma-auton ja kokonaismassaltaan yli 750 kg hinattavan ajoneuvon yhdistelmän kuljettamiseen, kun joko kuorma-auton kokonaismassa ylittää 7500 kg tai yhdistelmän kokonaismassa...

Asbesti

Asbesti

Teema: Asbesti Tausta Asbesti aiheuttaa edelleen satoja ammattitauteja vuodessa (TTL, 2017). Asbestin käyttö kiellettiin vuonna 1993, mutta asbestia voi edelleen olla vanhoissa rakennuksissa. Sähkötiloissa on käytetty erityisesti asbestipitoisia suojalevyjä....