Kunnonhallintaohjeisto

Pohjatietoa kunnonhallinnan ja kunnossapidon suunnittelustrategioista sekä niiden soveltamisesta sähköverkkoyhtiöissä

Miksi Kunnonhallintaohjeisto?

  • Lait, standardit ja määräykset yhdessä paikassa
  • Tietopaketti tarkastajien ja uusien kunnossapidon ammattilaisten kouluttamiseen
  • Valmiit työkalut lakimääräisen kunnossapito-ohjelman laatimiseen
  • Tehostaa verkosto-omaisuuden hallintaprosessia
  • Mahdollistaa kohdennetun kunnossapidon, säästää resursseja

Kunnonhallintaohjeisto antaa pohjatietoa kunnonhallinnan ja kunnossapidon suunnittelustrategioista sekä niiden soveltamisesta sähköverkkoyhtiöissä. Ohjeisto opastaa myös lakisääteisen kunnossapito-ohjelman laatimiseen.

Kunnonvalvonta osana kehitystä

Ohjeistoon on kerätty tietoa mittaavan kunnonvalvonnan menetelmistä ja kunnonhallinnan kehityksestä. Ohjeissa huomioidaan standardit, voimassa olevat lait ja asetukset sekä niiden soveltamiseen vaikuttavat viranomaisten ohjeet ja päätökset.

Perustietopaketin lisäksi ohjeisto sisältää tausta-aineiston sekä suunnitelmamallit täyttöohjeineen lakisääteisen ja dokumentoidun kunnossapito-ohjelman laatimista varten.

Ohjeiston kuntohierarkia tarkastusohjeineen ohjaa keräämään riittävän määrän tietoa jakeluverkostosta sekä sähköasemista. Samalla vältytään turhalta tiedon keruulta ilman, että tarkastustulosten laadusta tai tulosten hyödynnettävyydestä tingitään. Tarkastuksen ohjeistuksella pyritään tuottamaan riittävästi tietoa, jotta korjaukset voidaan tilata suoraan ilman toista käyntiä maastossa.

Kuntohierarkia sisältää myös ehdotukset kunnossapitotoimenpiteiksi, jotta tarkastuksen tulokset kohdentuvat automaattisesti oikea-aikaiseen kunnossapitoon. Tarkastuksissa tehdyt havainnot voidaan näin automaattisesti muuntaa tilauksen kaupankäyntituotteiksi, koska ne ovat kytketty suoraan toisiinsa.