Verkkokurssit

Verkkokurssivalikoima kattaa laajoja osaamista kehittäviä kokonaisuuksia ja myös lyhempiä, yksittäisiin aiheisiin pureutuvia tietoiskuja mm. alan muutoksista ja muista perehdytettävistä asioista.

Miksi Verkkokurssit?

 • Alan ja asiakkaiden tarpeen mukaan kehittyvä Sähköverkot-verkkokurssimateriaalit (osaaminen varmistetaan testin avulla)
 • Mahdollisuus yhtiökohtaisiin kursseihin
 • Kursseja voidaan suorittaa joko kerrallaan tai osissa
 • Kursseja voidaan käyttää julkaisun jälkeen yrityskohtaiseen ja sidosryhmien koulutukseen
 • Verkkokurssikokonaisuutta kehitetään jatkuvasti alan muutosten ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
 • Verkkokurssit julkaistaan eOppiminen- verkko-oppimisalustalla, jossa opiskelu ja osaamisen varmistaminen tapahtuu
 • Suoritusmerkinnät näkyvät Pätevyysrekisterissä

 

GDPR-tietosuojakurssi energia-alalle

Verkkopohjainen, GDPR-vaatimukset täyttävä tietosuojakurssi, räätälöitynä energiayhtiöiden tarpeisiin

EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) korvaa EU:n henkilötietodirektiivin ja Suomessa myös henkilötietolain. Uuden lainsäädännön soveltaminen asui voimaan koko EU:n alueella 25.5.2018. Tämä tarkoittaa yhtäläisen sääntelyn voimaantuloa koko unionin alueella ja tuo mukanaan merkittäviä muutoksia yrityksille ja yhteissöille sekä erityisiä oikeuksia kuluttajille.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Henkilötiedon käsite laajenee käsittämään kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyvät tiedot, kun henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa näistä.

Energiayhtiöt käsittelevät esimerkiksi seuraavia henkilötietoja:
– Nimi- ja yhteystiedot, henkilötunnus
– Maksutiedot
– Kulutustiedot
– Liittymätiedot ja kiinteistötiedot

Tietosuoja-asetus edellyttää, että henkilötiedot käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja läpinäkyvästi. Henkilötietoja saa kerätä vain nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eli tiedot on sidottava käyttötarkoitukseen. Henkilötietojen on oltava asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja suhteessa käsittelyn tarkoituksiin eli tietoja tulee minimoida. Vaatimuksena tietosuoja-asetuksessa on lisäksi se, että henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja päivitettyjä ja että on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet epätarkkojen ja vanhentuneiden tietojen poistamiseksi tai oikaisemiseksi. Tietoja saa myös säilyttää ainoastaan käsittelyn edellyttämän ajan.

HeadPowerin ratkaisu energiayhtiöiden tietosuojakoulutukseen ja GDPR-vaatimusten täyttämiseen

Tuote sisältää erilliset kurssit

 • tietosuojasta vastaaville ja johdolle
 • asiantuntijoille ja toimihenkilöille
 • asiakaspalvelijoille
 • asentajille ja yhtiön ulkopuolisille urakoitsijoille

Kurssi on toteutettu selainpohjaisesti ja se voidaan suorittaa joustavasti omaan tahtiin. Kaikista suorituksista jää jälki rekisteriin, josta niitä voidaan pääkäyttäjien toimesta seurata ja hallita. Suoritukset voi myös raportoida ja liittää esim. osaksi laatu- tai tietoturva-auditointeja. Järjestelmä muistuttaa puuttuvista ja lähiaikoina vanhentuvista suorituksista.

HeadPower vastaa kurssikokonaisuuksien sisällön päivittämisestä vuosittain.

Lisätietoa kurssista antaa HeadPowerin myynti.

Sähköverkonrakentajan verkkokurssit

Verkkokurssivalikoima

Verkkokurssivalikoima kattaa laajoja osaamista kehittäviä kokonaisuuksia ja myös lyhempiä, yksittäisiin aiheisiin pureutuvia tietoiskuja mm. alan muutoksista ja muista perehdytettävistä asioista.

Oppimisalustalla voidaan julkaista myös yrityskohtaisia kursseja yrityksen omien materiaalien pohjalta.


Maakaapeli

 • Maakaapeleiden asentaminen
 • Maakaapelin tunnistaminen ja katkaisu
 • Kaapelikelojen käsittely
 • Kaapelivaunujen rekisteröinti

Ilmajohto

 • Ilmajohtoverkon etäisyysvaatimukset
 • Ilmajohtoverkon purkutyöt
 • 20 kV avojohdon heittomaadoituksen tekeminen
 • Vesistöristeilyiden kaapeli- ja ilmajohtoristeilytaulut

Pylvästyöskentely

 • Pylvästyöskentelyvarusteiden käyttäjän tekemä tarkastus
 • Pylväästä putoamisen estäminen
 • Puupylvään turvallisuuden varmistaminen
 • Puupylvääseen kiipeäminen

Vianhoito, raivaus ja puunpoisto

 • Vianhoito myrskytuhoissa ja suurhäiriöissä
 • Sähköturvallisuuden perusteet metsäalan ammattilaisille
 • Puun poiston tekniikat
 • Oksasahan käyttäjän tekemä tarkastus ja huolto

20 kV jännitetyöt

 • 20 kV jännitetyösauvojen tarkastus ja huolto

Kalusto ja työkalut

 • Nostoapuvälineiden käyttäjän suorittama tarkastus
 • Pitkien esineiden kuljettaminen
 • Vaijeriviputaljan käyttäjän tekemä tarkastaminen

Muut

 • Tietoturvan perusteet

Verkkokursseja tehdään jatkuvasti sopivien aiheiden ilmaantuessa.

Lisätietoa kursseista antaa HeadPowerin myynti.

Tietosuojakurssi -esite