Headpower Verkkokoulutus -kokonaisuus kasvaa ja kehittyy koko ajan. Asiakkaat ovat osoittaneet erityisen suurta mielenkiintoa yrityskohtaisesti räätälöityjä verkkokursseja kohtaan. 

Verkkokoulutus on kevyt ja luotettava tapa hoitaa perehdytykset ja koulutukset sekä  varmistua henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden osaamisesta ja pätevyyksistä. Etätyön yleistyminen on tehnyt vielä entistäkin tärkeämmäksi sen, että tilaaja tai työnantaja pysyy ajan tasalla kaikkien osaamisesta.  

Lähikoulutukset ovat koko Suomessa vähentyneet, jotta turhia kontakteja voidaan välttää. Verkkokoulutuksella voidaan varmistaa työssä tarvittavan osaamisen pysyminen yllä niin, että ihmisten turvallisuus ei vaarannu.  

Verkkokoulutusta käytetään menestyksekkäästi  perehdytyksessä uusiin työtehtäviin, jolloin erityisesti yrityskohtaisista verkkokursseista ja -tenteistä on apua. Yrityskohtaiset sisällöt voidaan tarvittaessa rakentaa hyvinkin yksityiskohtaisiksi kokonaisuuksiksi, joissa käydään läpi juuri kyseisessä yrityksessä tärkeät käytännöt.  

Tällä hetkellä kehityksen alla on Osaamisen varmistaminen -kokonaisuuden toimialakohtaisia sisältöjä. Tietoliikenneverkkotoimialan Osaamisen varmistaminen on päässyt jo käyttöönottovaiheeseen. Sähköverkkotoimialalla kehitys on käynnistetty ja materiaalia saadaan käyttöön ensi vuoden alkupuolella.  

 

HeadPower Verkkokoulutus -kokonaisuuden osat: 

  1. Osaamisen varmistaminen – kokonaisuuden avulla varmistetaan tarvittavat osaamiset ja pätevyydet koko tilaaja-toimittajaketjussa verkkotenttien ja Pätevyysrekisterin avulla.  
  1. Yrityskohtaiset ja verkkokurssit ja verkkotentit. 
  1. Verkkokurssit – valmiiksi rakennettuja kurssikokonaisuuksia, esimerkiksi GDPR-kurssit.  
  1. Pätevyysrekisteri – osa, jonka kautta hallitaan kursseja, pätevyyksiä ja tietojen jakamispyyntöjä eri yhteistyökumppaneiden välillä.  

 

 Lisätiedustelut:

Jenniliina Stenfors
[email protected]