Kustannustietoinen toimintamalli

Kaukolämpöverkon rakentamiseen ja rakennuttamiseen suunnitellut työvälineet tehostavat rakennusprosesseja sekä helpottavat tilaajan ja toimittajan yhteistyötä ja viestintää koko työn ajan. Yksiselitteinen työvaiheiden, rakentamisyksiköiden, työsuoritteiden määrittely takaa kustannustehokkaan toteutuksen. Tarjoamamme työvälineet varmistavat tilaajan ja toimittajan yhtenäisen käsityksen työn tavoitteista, materiaaleista ja etenemisestä monitahoisen prosessin jokaisessa vaiheessa.

Kaukolämpösektorin tuotteisto koostuu kaukolämpöalan toimintaa tukevista ohjeistoista (Työturva, Ympäristö) sekä kaukolämpötöiden tilaamiseen ja ohjaamiseen suunnitellusta Työnohjaus-työkalusta. Kaukolämpösektorin tuotteista hyötyvät kaukolämpöverkon omistajat, rakentajat ja käyttäjät. Tarjoamamme tuotteet ovat jaoteltu teemoittain. Sinun ei tarvitse tietää, mitä etsit – riittää kun tiedät, mihin aiheeseen kaipaat apua.

HeadPower-tuotevalikoima

Kaukolämpöverkon rakentamiseen ja rakennuttamiseen suunnitellut työvälineet tehostavat rakennusprosesseja sekä helpottavat tilaajan ja toimittajan yhteistyötä ja viestintää koko työn ajan. Yksiselitteisten työvaiheiden, rakentamisyksiköiden, työsuoritteiden määrittely takaavat kustannustehokkaan toteutuksen. Tarjoamamme työvälineet varmistavat tilaajan ja toimittajan yhtenäisen käsityksen työn tavoitteista, materiaaleista ja etenemisestä monitahoisen prosessin jokaisessa vaiheessa.

Kaukolämpösektorin tuotteisto koostuu kaukolämpöalan toimintaa tukevista ohjeistoista (Työturva , Ympäristö) sekä kaukolämpötöiden tilaamiseen ja ohjaamiseen suunnitellusta Työnohjaus-työkalusta. Kaukolämpösektorin tuotteista hyötyvät kaukolämpöverkon omistajat, rakentajat ja käyttäjät.

Palvelu on meidän juttu

HeadPower tekee yhteistyötä yrityksesi kanssa ja kehittää palveluitaan huomioimalla organisaatiosi tarpeet.

HeadPowerin valmiiden sovellusten ja tuotteiden lisäksi konsernimme kehittää jatkuvasti uusia sovelluksia räätälöitynä asiakkaiden tarpeisiin. Asiakkaan tarve lähtökohtana pystymme tarjoamaan todellista hyötyä ja oikeat sovellukset kuhunkin tilanteeseen. 

Ota yhteyttä, niin keskustellaan, miten voimme auttaa.
p. 010 841 5400