HeadPowerin Kaukolämmön Ympäristöohjeistoon on tehty päivitys, joka kokoaa maarakentamiseen liittyvän ohjeistuksen helposti käsitettäväksi kokonaisuudeksi.

Ympäristöohjeistosta löytyy kattavasti tietoa tilanteisiin, jotka ovat ympäristön kannalta haastavia. Päivitetyt ohjeet ovat siis käyttäjän apuna, kun täytyy varmistaa, että toimitaan ympäristön kannalta oikein.

Ohjeistoon on päivityksen myötä tullut ohjeet maa-ainesten käsittelystä, pilaantuneiden maiden tunnistamisesta sekä vieraslajien kanssa toimimisesta. Suomessa esiintyvistä vieraslajeista jättipalsamin ja jättiputken leviämistä pyritään kaikin keinoin estämään. Jos haitallisen vieraslajin siemeniä tai kasvinosia on rakennuskohteen maa-aineksessa, maata ei saa kuljettaa pois alueelta. Leviämisen estäminen kuuluu maan omistajan ja rakennuttajan vastuulle. Hävittäminen on maan omistajan tehtävä.

– Olemme halunneet helpottaa käyttäjän työtä niin, että kaikki maarakentamisen ympäristöasiat löytyvät kootusti yhdestä ohjeesta, HeadPowerin tuotepäällikkö Jenniliina Stenfors sanoo.

Myös jo aiemmin julkaistuihin Ympäristöohjeiston ohjeisiin on tehty päivityksiä. Pilaantuneet maa-alueet -ohjeesta tuli kuvaavammin Pilaantuneet maa-alueet ja kemikaalivahingot, sillä sisältö on laajentunut käsittelemään toimimista kemikaalivahingon sattuessa. Lisäksi ohje siirtoasiakirjoista on päivitetty.

Useiden päivitysten taustalta löytyy lainmuutoksia. Tuhkan ja muiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa -ohjetta päivitettiin, koska lainsäädännöllä pyritään edistämään jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa.

Lainmuutokset energia-alalla toivat tarpeen päivittää aiheeseen liittyvät ohjeet. Keskisuurten energiantuotantolaitosten ympäristövaatimukset (PiPo) -ohje ottaa huomioon lain kiristymisen. Myös ohjetta Suurten energiantuotantolaitosten ympäristöpäästöistä (SuPo) on lainmuutosten takia päivitetty.