Jännitetyössä käytettävien eristeaineisten sauvojen vaatimuksista ja tarkastamisesta on julkaistu uudet ohjeet.

Työturvallisuusohjeisto
Käyttäjätasolle tiivistetty ohje on lisätty sähköverkkoalan Työturvallisuusohjeiston kohtaan T3-65-5Jännitetyösauvojen valinta- ja tarkastusohje”.

Jännitetyöohjeisto
Erityisesti vastuuhenkilöille tarkoitetut laajemmat ohjeet ovat osa Jännitetyöohjeistoa. Uusia ohjeita ovat:

Ohje 1.4.Eristeaineisien sauvojen standardeja
Ohjeeseen on koottu yleisimpien käytössä olevien sauvojen standardit. Jokaisesta standardista on otettu ne asiat, jotka ovat tärkeitä työvälinettä valittaessa, ostettaessa, huollettaessa ja hävitettäessä.

Ohje 6.2.Jännitetyösauvojen tarkastusohje
Ohjeessa on kattavasti kerrottu jännitetyössä käytettävien eristeaineisten sauvojen vaatimuksista ja tarkastamisesta. Tämän ohjeen oleellisimmat kohdat on tiivistetty Työturvallisuusohjeiston ohjeeksi T3-65-5Jännitetyösauvojen valinta- ja tarkastusohje”.

 

Lisätiedot

Marko Rantakallio ja Ari Uotila
[email protected]