HeadPowerin Jännitetyöohjeistoon on lisätty kauko-ohjattavan erottimen asennus jännitetyönä -ohje. Jännitetyönä tehtäessä erottimien asennus voidaan tehdä ilman käyttökeskeytystä.

Maakapelointi on nykyään suosituin uuden verkon rakennustapa, mutta silti on tullut tarvetta nykyisen ilmajohtoverkon parempaan hallintaan. Hallittavuutta voidaan lisätä esimerkiksi erottimilla, jolloin rengasverkolla saadaan vika rajattua mahdollisimman pienelle alueelle.

Kauko-ohjattavan erottimen asennus jännitetyönä -ohje lisättiin Jännitetyöohjeistoon, jotta erottimien asennus voidaan tehdä jännitetyönä – ilman käyttökeskeytystä.

Jännitetyöohjeiston Kauko-ohjattavan erottimen asennus jännitetyönä -ohjetta voidaan soveltaa myös työohjeena samantapaisissa rakenteissa.