Työnohjauksen Keskeytyspyyntö-työtyypillä voi nyt hoitaa myös ennakkoilmoitukset jännitetyöstä eli jännitetyöilmoitukset.  Muutos helpottaa ilmoitusten käsittelyä ja seurantaa, sillä yhteydenpito sujuu Työnohjauksen kautta.

Urakoitsija perustaa Työnohjauksessa verkkoyhtiön tilaamaan työn alle jännitetyöilmoitustyön, jolle voi kirjata kaikki jännitetyöilmoitusta koskevat tiedot. Täyttämisen jälkeen jännitetyöilmoitus voidaan lähettää suoraan järjestelmästä verkkoyhtiön käyttökeskukseen käsiteltäväksi.

— Laajensimme Keskeytyspyyntö-työtyypin käyttöä jännitetyöilmoituksiin asiakkaiden pyynnöstä. Nyt yhteydenpito verkkoyhtiöön jännitetyön eri vaiheissa onnistuu joustavasti Työnohjauksen avulla, HeadPowerin jännitetyökouluttaja Pekka Koivumaa sanoo — Samassa yhteydessä myös keskeytyspyyntöjen termejä tarkennettiin.

Erillisiä sähköposteja ja dokumentteja ei siis enää tarvita, sillä jännitetyöilmoitukset saadaan käsiteltyä Työnohjauksessa osana työtilausta. Tämä helpottaa jännitetyöilmoituksiin liittyvää työtä.