Verkkotenttipalvelu Infra Work Academyn eli IWA:n ensimmäinen sisältökokonaisuus valmistui vuoden 2021 päätteeksi.

IWA lanseerattiin vuoden 2021 alussa. Nyt valmistuneeseen sisältökokonaisuuteen kuuluu seitsemän tenttiä, joiden aihepiireiksi valikoitui asioita, joita asiakkaat pitävät erityisen tärkeinä. Kokonaisuuteen kuuluu seuraavat tentit:

IWA Alituspalvelu                      
IWA Asentajan ilmajohtotyöt 
IWA Asentajan maakaapelointi 
IWA Maarakentajan ilmajohtotyöt
IWA Maarakentajan maakaapelointi
IWA Metsäpalvelu
IWA Sähköverkon purku-urakointi

IWA:n kysymykset on laadittu yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja niiden taustalta löytyy oikeita, asiakkaan toiminnassa nousseita ongelmia. Tentit suoritetaan HeadPowerin omalla alustalla, johon tentin suorittajat saavat sähköpostilinkin.

Yhteensä tentit käsittävät kymmenittäin kysymyksiä sekä useita osatenttejä. Laajimmassa tenttikokonaisuudessa on yli 60 kysymystä. Useat HeadPowerin asiantuntijat ovat laatineet kysymysten aiheita sekä pedagogisesti toimivia kysymyksenasetteluja. Myös monet asiakkaat ovat antaneet oman arvokkaan panoksensa.

Tenttien ansiosta niin tilaaja, urakoitsija kuin aliurakoitsijakin voivat olla varmoja, että työn suorittajat osaavat ottaa huomioon kaiken työssä tarvittavan.

Tulevien verkkotenttien sisältökokonaisuuksien suunnittelutyö on jo käynnissä.

– Jenniliina Stenfors, tuotepäällikkö