Verkonrakennustyömaan henkilöstötilojen järjestäminen on noussut esille työsuojeluviranomaisten työmaatarkastuksissa. Epätietoisuutta ja tulkintaerimielisyyttä on ilmennyt ollut siitä, millaiset henkilöstötilat täyttävät säädösvaatimukset ja miten käytettävät henkilöstötilat tulee työkohteittain määrittää.

Uusi ohje määrittää periaatteet, joiden mukaan verkonrakennustyömaan henkilöstötilajärjestelyt voidaan verkostoalalla suunnitella ja toteuttaa.

Ohjeen on laatinut toimialan työryhmän. Lisäksi ohje on käyty seikkaperäisesti läpi työsuojeluviranomaisten edustajien kanssa.

Uusi ohje löytyy Esimiesohjeiston kohdasta 6.21 https://portal.headpower.fi/classic/cms/default.asp?op=naytadokumentti&id=66&kt=6190

Lisätiedot: HeadPower Oy / Ari Uotila
[email protected]