Kuukauden teema

Ajankohtaisia asioita ja mielenkiintoisia aiheita. Ohjeita, videoita, vinkkejä ja linkkejä sekä muuta hyödyllistä tietoa infraverkkoaloilla työskenteleville. Pysy kanavalla!

Kuukauden teema:

GDPR –
Tietosuoja-asetus

EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) korvaa EU:n henkilötietodirektiivin ja Suomessa myös henkilötietolain. Uuden lainsäädännön soveltaminen alkaa koko EU:n alueella 25.5.2018.
Tämä tarkoittaa yhtäläisen sääntelyn voimaantuloa koko unionin alueella ja tuo mukanaan merkittäviä muutoksia yrityksille ja yhteisöille sekä erityisiä oikeuksia kuluttajille.


Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Henkilötiedon käsite laajenee käsittämään kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyvät tiedot, kun henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa näistä.

Energiayhtiöt käsittelevät esimerkiksi seuraavia henkilötietoja:
– Nimi- ja yhteystiedot, henkilötunnus
– Maksutiedot
– Kulutustiedot
– Liittymätiedot ja kiinteistötiedot

Tietosuoja-asetus edellyttää, että henkilötiedot käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja läpinäkyvästi. Henkilötietoja saa kerätä vain nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eli tiedot on sidottava käyttötarkoitukseen. Henkilötietojen on oltava asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja suhteessa käsittelyn tarkoituksiin eli tietoja tulee minimoida. Vaatimuksena tietosuoja asetuksessa on lisäksi se, että henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja päivitettyjä ja että on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet epätarkkojen ja vanhentuneiden tietojen poistamiseksi tai oikaisemiseksi. Tietoja saa myös säilyttää ainoastaan käsittelyn edellyttämän ajan.

Lue HeadPowerin ratkaisusta energia-alojen tietoturvakoulutukseen ja GDPR-vaatimusten täyttämiseen oheisesta esitteestä.

Muita teemoja:

Pylvästyö

Pylvästyö

Kuukauden teema: Pylvästyö Sähkömarkkinalain vaatimusten mukaisesti ja Energiaviraston valvontamenetelmien kannustamana sähköverkkoyhtiöt korvaavat sähköverkkojen ilmalinjoja maakaapeleilla. Tavoitteena on, että myrsky ja lumikuorma eivät aiheuttaisi sähkökatkoja....

Uusi Karttapalvelu

Uusi Karttapalvelu

Kuukauden teema: Uusi Karttapalvelu HeadPower Karttapalvelu on tarkoitettu kaikille verkonrakentamisen, -hallinnan ja -ylläpidon parissa työskenteleville ammattilaisille aina rakennuttajista asentajiin. Karttapalvelu mahdollistaa paikkatietopohjaisen töiden,...

CE-ajokortti

CE-ajokortti

Kuukauden teema: CE-ajokortin suorittaminen CE-ajokortti tarvitaan kokonaismassaltaan yli 3500 kg kuorma-auton ja kokonaismassaltaan yli 750 kg hinattavan ajoneuvon yhdistelmän kuljettamiseen, kun joko kuorma-auton kokonaismassa ylittää 7500 kg tai yhdistelmän...

Lehmien syömät metallit

Lehmien syömät metallit

Kuukauden teema: Lehmien syömät metallit Tausta Metallien korjaaminen työkohteesta on erityisen tärkeää, sillä maahan jääneet metallit aiheuttavat ongelmia maataloudessa. Erityisesti lehmien ravinnon joukkoon joutuneet, joko rehun joukossa silppuuntuneet tai pellolta...

Asbesti

Asbesti

Kuukauden teema: Asbesti Tausta Asbesti aiheuttaa edelleen satoja ammattitauteja vuodessa (TTL, 2017). Asbestin käyttö kiellettiin vuonna 1993, mutta asbestia voi edelleen olla vanhoissa rakennuksissa. Sähkötiloissa on käytetty erityisesti asbestipitoisia suojalevyjä....