Digipöytäkirjat-tuotteen Työmaapäiväkirjaan on tehty päivityksiä, jotka tuovat siihen lisää vuorovaikutteisuutta ja joustavuutta. Muutokset tehtiin vastauksena asiakkaiden toiveisiin. 

Nyt Työmaapäiväkirjan päiväkirjasivuihin voivat tehdä muutoksia kaikki, joilla on kirjoitusoikeudet pääpöytäkirjaan. Muutoksen johdosta päiväkirjasivuihin voi lisätä kommentteja useampikin käyttäjä, joka työskentelee saman työmaan asioiden kanssa. Kommentteihin tulee mukaan aikaleima, joka mahdollistaa seurantaa myös jälkikäteen.

Päiväkirjasivun päivämäärää voi nyt muuttaa, mikä on loogista esimerkiksi silloin, kun se luodaan jälkikäteen. Todellinen täyttöpäivä näkyy kuitenkin päiväkirjasivun tiedoissa.

Paljon päiväkirjasivuja lukevien ja allekirjoittavien työtä helpottaa se, että päivityksen myötä voi allekirjoittaa monta sivua kerralla.  

— Työmaalla voi hyvinkin vaikkapa puolen vuoden aikana kertyä satakin sivua päiväkirjoja. Silloin helpottaa, kun kaikkia ei tarvitse allekirjoittaa yksitellen, vaan asian voi hoitaa massatoimintona, HeadPowerin tuotepäällikkö Jussi Pekkarinen kertoo. 

Töiden seurattavuutta parantaa myös Työnohjauksen liitteet -välilehdellä olevan Digipöytäkirjat-osan täydennys. Nyt Puutteet-sarake on korvattu sarakkeella Korjattu/Puutteet, jolta on helppo seurata alkuperäisten puutteiden määrää ja sitä, kuinka paljon niistä on jo korjattu.