Digipöytäkirjoihin on torstaina 13.12. julkaistu päivitys, jonka myötä pöytäkirjat ohjaavat paremmin puisto- ja kiinteistömuuntamoiden käyttöönottotarkastusta. TP05 Muuntamotarkastuspöytäkirja poistuu valikoimasta, ja sen tilalle tulee kaksi erillistä pöytäkirjaa.

Uudet pöytäkirjat ovat TP051 Puistomuuntamon käyttöönottotarkastuspöytäkirja ja TP052 Kiinteistömuuntamon käyttöönottotarkastuspöytäkirja.
– Muuntamoitten tarkastaminen selkeytyy, kun kaikki tarkastuslistan kohdat koskevat juuri käsillä olevaa työtä. Mukana ei siis ole yleisluonteisia asioita, jotka käytännön työssä voivat sekoittaa, HeadPowerin tuotepäällikkö Jussi Pekkarinen sanoo.

Eriyttämisen ansiosta pöytäkirjat ovat siis yksiselitteisempiä ja ohjaavat tarkastustyötä paremmin. Samalla on pystytty varmistamaan, että viimeisimmät standardimuutokset (SFS 6001:2018 ja SFS 6000:2017) on huomioitu myös muuntamotarkastuspöytäkirjoissa.

TP052 Kiinteistömuuntamon käyttöönottotarkastuspöytäkirjaan on yhdistetty muuntamon mittausten lisäksi myös kiinteistöasennusten mittauspöytäkirja, joka aiemmin oli sovelluksessa alipöytäkirjana. Käyttäjän työstä jää siis yksi työvaihe pois, sillä liitosta ei tarvitse enää erikseen tehdä.

Lisätiedot:
Jussi Pekkarinen [email protected]