Palautteiden ja asiakastoiveiden perusteella on Digipöytäkirjat-tuotteeseen lisätty uusia pöytäkirjoja ja käyttöä helpottavia ominaisuuksia.

Lisätyt pöytäkirjat: 
– EHQS Havaintolomake, lomake erilaisten ympäristö-, laatu- ja turvallisuushavaintojen kirjaamiseen
– MM Maadoitusmittaus, maadoitusmittauspöytäkirja on tarkoitettu sähkönjakeluverkon maadoitusmittausten tulosten kirjaamiseen ja on osa kohteen luovutusdokumentteja. (Pöytäkirja on käytössä tuotteen Sähkönjakelu-asiakkailla)

Lisätyt ominaisuudet: 
– MP Mittaus- ja testauspöytäkirjan tietojen syöttämistä on helpotettu alasvetovalikoiden avulla
– Asetusten tallentaminen tehdään nyt tietokantaan selaimen muistin sijasta, joten tekemäsi asetukset ovat voimassa riippumatta käytettävästä laitteesta tai selaimesta
– Työmaapäiväkirjan käyttöoikeuslogiikkaa on asiakkaiden toivomuksesta muutettu siten, etteivät Kirjoitusoikeudet periydy suoraan työmaapäiväkirjaan lisätyille alipöytäkirjoille / pöytäkirjasivuille. Tämä voisi aiheuttaa ongelmia mm. vastuukysymyksissä. Luku- sekä Luku & puutteiden korjaus-oikeudet periytyvät perustettaville alipöytäkirjoille ja päiväkirjasivuille kuten ennenkin.  

Lisätiedot päivityksistä: 

Jussi Pekkarinen
[email protected]