Teema

Ajankohtaisia asioita ja mielenkiintoisia aiheita. Ohjeita, videoita, vinkkejä ja linkkejä sekä muuta hyödyllistä tietoa infraverkkoaloilla työskenteleville. Pysy kanavalla!

Teema:

CE-ajokortin suorittaminen

CE-ajokortti tarvitaan kokonaismassaltaan yli 3500 kg kuorma-auton ja kokonaismassaltaan yli 750 kg hinattavan ajoneuvon yhdistelmän kuljettamiseen, kun joko kuorma-auton kokonaismassa ylittää 7500 kg tai yhdistelmän kokonaismassa ylittää 12 000 kg.

Lisäksi kuorma-auton kuljettajalla pitää olla kuljetusalan ammattipätevyys. Sähköverkkoasentaja ei tarvitse kuljettajan ammattipätevyyttä, kun hän kuljettaa tavaraa, jota hän itse käyttää työssään.

CE-ajokortin suorittaminen ja ylläpito

Ajokorttikoulutus ja ammattipätevyyskoulutus ovat erillisiä suorituksia, vaikka ne yleensä hankitaan saman aikaisesti samalta kouluttajalta. Kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyys on mahdollista liittää osaksi sähköverkkoasentajan ammattitutkintoa.

Ennen kuin voi suorittaa CE-ajokortin, kuljettajalla pitää olla joko C-, C1 tai C1E-ajokortti ja hänen tulee olla vähintään 21-vuotias. Kuljetusalan ammattitutkinnon suorittaneilla on mahdollista saada CE-ajokortti jo ennen kuin he ovat täyttäneet 21 vuotta.

Riippuen siitä mikä ajokortti kuljettajalla on ennestään, hänen tulee suorittaa tietty määrä teoria- ja ajo-opetusta. Opetusta annetaan sekä autokouluissa että ammatillisissa oppilaitoksissa. Opetuksen jälkeen tulee vielä läpäistä teoria- ja ajokoe.

CE-ajokortti on voimassa pääsääntöisesti viisi vuotta. Kuljetusalan ammattipätevyyden ylläpito vaatii 5 jatkokoulutuspäivän suorittamista viiden vuoden aikana.

Muita teemoja:

Öljyvahinko

Öljyvahinko

Teema: Äkillinen öljyvahinko Miten toimitaan, kun on tapahtunut öljyvahinko? Ympäristöohjeistoon kuuluu nyt osana konkreettinen ja käytännönläheinen ohje siitä, miten toimitaan erilaisissa tilanteissa, joissa öljyä on päässyt väärään paikkaan. Selkeässä ohjeessa...

Pylvästyö

Pylvästyö

Teema: Pylvästyö Sähkömarkkinalain vaatimusten mukaisesti ja Energiaviraston valvontamenetelmien kannustamana sähköverkkoyhtiöt korvaavat sähköverkkojen ilmalinjoja maakaapeleilla. Tavoitteena on, että myrsky ja lumikuorma eivät aiheuttaisi sähkökatkoja. Ilmajohtoja...

Uusi Karttapalvelu

Uusi Karttapalvelu

Teema: Uusi Karttapalvelu HeadPower Karttapalvelu on tarkoitettu kaikille verkonrakentamisen, -hallinnan ja -ylläpidon parissa työskenteleville ammattilaisille aina rakennuttajista asentajiin. Karttapalvelu mahdollistaa paikkatietopohjaisen töiden, pöytäkirjojen ja...

GDPR

GDPR

Teema: GDPR - Tietosuoja-asetus EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) korvaa EU:n henkilötietodirektiivin ja Suomessa myös henkilötietolain. Uuden lainsäädännön soveltaminen alkaa koko EU:n alueella 25.5.2018. Tämä tarkoittaa yhtäläisen sääntelyn voimaantuloa...

Lehmien syömät metallit

Lehmien syömät metallit

Teema: Lehmien syömät metallit Tausta Metallien korjaaminen työkohteesta on erityisen tärkeää, sillä maahan jääneet metallit aiheuttavat ongelmia maataloudessa. Erityisesti lehmien ravinnon joukkoon joutuneet, joko rehun joukossa silppuuntuneet tai pellolta suoraan...

Asbesti

Asbesti

Teema: Asbesti Tausta Asbesti aiheuttaa edelleen satoja ammattitauteja vuodessa (TTL, 2017). Asbestin käyttö kiellettiin vuonna 1993, mutta asbestia voi edelleen olla vanhoissa rakennuksissa. Sähkötiloissa on käytetty erityisesti asbestipitoisia suojalevyjä....